• https://www.facebook.com/alidongel2001@yahoo.com
 • https://plus.google.com/google.com/+AliDÖNGEL/posts
 • https://www.twitter.com/@AliDONGEL
      Çözüm Eğitim Öğretim Bilişim ve İletişim Hizmetleri
Bil-Koop Bilgisayar Kursu 
Öğretime Başlama İzni: 17.10.1985/12375
    Telefon: 0 (312) 433 0 397
Faks: 0 (312) 433 0 389 
      E-mail: info@cozumegitim.net

Web Tasarım


WEB TASARIM  KURSU
DENEME


WEB TASARIM KURSU DERS İÇERİĞİ
1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1.1. İnternet

 1.1.1. IP (Internet Protocol) Numarası

 1.1.2. İnternet Alanı (Domain)

1.2. WEB Tarayıcılar

 1.2.1. WEB Tarayıcıların Çalışması

1.3. Arama Motorları

 1.3.1. Arama Motorlarının Çalışması

 1.3.2. Arama Motorları ile Arama Yapma

1.4. WEB Tasarımı

 1.4.1. Sayfa Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar


2. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) TEMEL ETİKETLERİ

2.1. HTML Komut Yapısı

 2.1.1.HTML,HTML 5

 2.1.2.HEAD

 2.1.3.BODY

 2.1.4.TITLE

2.2. Listeleme Etiketleri

 2.2.1.OL

   2.2.2.UL

    2.2.3.Lİ

   3. METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERI

   3.1. Metin Düzenleme Etiketleri

    3.1.1.HX

    3.1.2.B

    3.1.3.U

    3.1.4.I

    3.1.5. BR

    3.1.6.P

   3.1.7.FONT

    3.2. Görünüm Düzenleme Etiketleri

    3.2.1. BGCOLOR


   4. BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA

   4.1. Sayfa İçi Bağlantı Oluşturma

   4.2. Sayfa Dışı Bağlantı Oluşturma

   4.3. E-Posta Adresine Bağlantı Oluşturma


   5. FORMLAR

   5.1.Form Olayları

    5.1.1.Action

    5.1.2.Method

    5.1.3.Target

   5.2.Input


   5.3.Form Nesneleri

    5.3.1.CheckBox

    5.3.2.Radio

    5.3.3.Text

    5.3.4.Image

    5.3.5.Password

    5.3.6.Textarea

    5.3.7.Reset

   5.3.8.Submit   WEB TASARIM EDİTÖRÜ(ADOBE DREAMWEAVER CS6)

   1. EDİTÖR TEMEL ARAÇLARI

   1.1. Çalışma Alanının Tanıtılması

   1.2. Başlangıç Sayfası

   1.3. Siteyi Geliştirmek Üzere Hazırlık Yapma

   1.4. Yerel Site Tanımlama

   1.5. Yeni Bir Sayfa Oluşturma ve Kaydetme

   1.6. Araçlar

   1.7. Paneller

   1.8. Sayfaya Başlık Atma

   1.9. Arka Plan Rengi Belirleme

   1.10. Ön İzlemede Kullanılacak Web Tarayıcılarının Belirlenmesi

   2. İÇERİK İŞLEMLERİ

   2.1. Temel Metin Biçimlendirme İşlemleri

   2.2. Satır Sonu Oluşturma

   2.3. Metin Tercihlerinin Ayarlanması

   2.4. Metin Aktarma

   2.5. Bölünmez Boşluk Ekleme

   2.6. Metin Hizalama ve Girinti Verme

   2.7. Liste Oluşturma

   2.8. Tanım Listeleri Oluşturma

   2.9. İç İçe Listeler Oluşturma

   2.10. Karakter Biçimlendirme

   2.11. Yazı Tipi Değiştirme

   2.12. Metin Boyutunu Değiştirme

   2.13. Metin Rengi Tanımlama

   2.14. Özel Karakter Ekleme

   2.15. Yatay Cetvel Ekleme

   2.16. Otomatik Tarih Ekleme

   2.17. Animasyon Metni Ekleme

   3. RESİMLER

   3.1. Arka Plan Resmi Kullanma

   3.2. Sayfaya Resim Yerleştirme

   3.3. Resimleri Yeniden Boyutlandırma

   3.4. Resimlerin Hizalanması

   3.5. Resmin Etrafına Kenarlık Ekleme

   3.6. Resimlere İsim ve Alternatif Metin Atama

   3.7. Assets Panelini Kullanarak Resim Ekleme


   4. TABLOLARLA TASARIM

   4.1. Tablo Oluşturma

   4.2. Harici Dosyalardan Veri Aktarma

   4.3. Tablo Hücrelerini Kopyalama / Taşıma

   4.4. Tablo Seçme

   4.5. Tablo Hücrelerini Seçme ve Biçimlendirme

   4.6. Tablo İçeriğini Sıralamak

   4.7. Tabloda Değişiklik Yapmak

   4.8. Tablonun Harici Programlar İçine Aktarımı

   4.9. Tablolarda Resim Kullanma

   4.10. Tabloları İçiçe Yerleştirme

   4.11. Bir Tabloya Dış Hat Ekleme

   4.12. Sayfa Düzenini Kontrol Etme

   4.13. Layout Görünümünde Tablo Oluşturma

   4.14. Layout Görünümünde Hücrelerin Biçimlendirme Özellikleri

   4.15. Taslak Resim Kullanma


   5. STİL SAYFALARI(CSS)

   5.1. Stillerin İncelenmesi

   5.2. Dâhili Stiller Oluşturma

   5.3. Dâhili Stilleri Harici Stillere Dönüştürme

   5.4. Harici Stil Sayfasını Bağlama

   5.5. Harici Stiller Oluşturma   5.6. Etiket Kombinasyonları için Stiller Oluşturma

   5.7. Mevcut Bir Stili Düzenleme

   5.8. Stil Önceliği

   5.9. CSS ile Arkaplan Ayarlarını Yapma

   5.10. Temel CSS Yerleşim Alanı Hazırlama

   6. KÜTÜPHANE ÖĞELERİ

   6.1. Kütüphane Öğesi Oluşturma

   6.2. Kütüphane Öğesini Sayfaya Yerleştirme

   6.3. Kütüphane Öğesini Yeniden Oluşturma

   6.4. Kütüphane Öğesinde Değişiklik Yapma

   6.5. Kütüphane Referanslarını Güncelleme

   7. ŞABLONLAR

   7.1. Şablon Oluşturma

   7.2. Şablonda Düzenlenebilir Alanlar Oluşturma

   7.3. Düzenlenebilir Alanları Kaldırma

   7.4. İsteğe Bağlı İçerik Alanı Oluşturma

   7.5. Tekrarlanan Alanlar Ekleme

   7.6. Belirli Bir Şablonu Temel Alan Sayfalar Hazırlama

   7.7. İsteğe Bağlı İçerik Alanını Kontrol Etme

   7.8. Tekrarlanan Alanlar Ekleme

   7.9. Şablonda Değişiklik Yapma


   8. ÇERÇEVELER

   8.1. Çerçeve Grubu (Frameset) Oluşturma

   8.2. Çerçeve Grubunu Kaydetme

   8.3. Çerçeve Grubu İçindeki Çerçeveleri Yeniden Boyutlandırma

   8.4. Çerçeve Özelliklerini Düzenleme

   8.5. Çerçeve İçeriğini Oluşturma ve Düzenleme 

    
   ANİMASYON DÜZENLEME(ADOBE FLASH CS6 VE ACTİON SCRİPT 3.0)

   1.ANİMASYON PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

   1.1. Flash Yazılımının Kullanım Alanları

   1.2. Vektörel Grafikler

   1.3. Flash’ın Diğer Yetenekleri

   1.4. Flash Nesnelerinin Hareketlendirilmesi

   2. ANİMASYON HAZIRLAMA YAZILIMLARI TEMEL İŞLEMLERİ

   2.1. Animasyon Yazılımını Bir CD’den Kurmak

   2.2. Boş Belge Açmak

   2.3. Şablon Dosyası Açmak

   2.4. Panelleri Kullanmak

   2.5. Zaman Doğrusunu ve Çalışma Sayfasını Kullanmak

   2.6. Yardım Menüsünü Kullanmak

   2.7. Klavye Kısayollarını Özelleştirmek

   2.8. Sahnelerle Çalışmak

   3. GRAFİK ARAÇLARINI KULLANMAK

   3.1. Tek Katman Üzerinde Farklı Şekiller Çizmek

   3.2. Izgaraları, Cetvelleri ve Kılavuzları Kullanmak

   3.3. Nesneler Üzerinde Temel İşlemleri Gerçekleştirmek

   3.4. Şekiller Üzerinde Değişiklik Yapmak

   3.5. Şekilleri Gruplamak

   3.6. Katmanlar Üzerinde Grafik İşlemleri Gerçekleştirmek

    3.6.1 Farklı Katmanlar Oluşturmak

    3.6.2. Katmanlarda Grafik İşlemlerini Yapmak ve Katman Klasörlerini Oluşturmak

    3.6.3. Kılavuz ve Maske Katmanlarıyla Çalışmak

   4. METİN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

   4.1. Metinlerle Çalışmak

   4.2. Metin Niteliklerini Ayarlamak

   4.3. Metinler Üzerinde Grafik İşlemleri Gerçekleştirmek

   4.4. Dinamik Metinlerle Çalışmak

   5. SEMBOLLERİ KULLANMAK

   5.1. Grafik Sembolleri Oluşturmak

   5.2. Movie Clip Sembolleri Oluşturmak

   5.3. Düğmelerle Çalışmak

    5.3.1. Flash Düğmelerini Kullanmak

    5.3.2. Yeni Düğme Hazırlamak ve Film Kütüphanesine Eklemek

    5.3.3. Flash Düğmeleri Üzerinde Değişiklik Yapmak


   6. CANLANDIRMA (ANİMASYON) HAZIRLAMAK VE KULLANMAK

   6.1. Hareket Canlandırmaları (Motion Tween)Hazırlamak

    6.1.1. Doğrusal Motion Tween Hazırlamak ve Hareketleri Yumuşatmak

    6.1.2. Kılavuz Yoluyla Motion Tween Hazırlamak

   6.2. Şekil Canlandırmaları (Shape Tween)Hazırlamak

   6.3. Sesli Canlandırmalar Hazırlamak

   6.4. Zaman Doğrusu Efektlerini (Timeline Effects) Kullanmak

   6.5. Sahneye Hazır Filmler ve FLV (Flash Video) Dosyaları Eklemek


   7. KARMAŞIK ETKİLEŞİME GİRMEK(ACTİON SCRİPT 3.0)   7.1. ActionScript Eylemlerini Kullanarak Çeşitli Uygulamalar Tasarlamak

   7.2. Davranışlar

   8. EKRANLARLA ÇALIŞMAK

   8.1. Ekran Özelliğini Kullanan Yeni Bir Sunuyu Başlatmak

   8.2. Sunuya Harici İçerik Yüklemek

    
   WEB YAZILIM (PROGRAMCILIK) KURSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN!


   n11
   WCEIS 2013
                

   YAYINLARIMIZ
    işkur2
   Çözüm Belgelendirme

   Reşat Hoca Fizikçi